* سپرى شدن اخرین دقایق بهار :)

بهتر از این باش لعنتى، دنیا دیگه به روزهاى تلخ بیشتر نیاز نداره... 

 

این وبلاگ و صاحب این وبلاگ به زودى تغیراتى داشته و پرقدرت باز خواهند گشت؛ منتظر باشید ^^