۶ مطلب با موضوع «اونسو نوشت» ثبت شده است

38- اون

مثل هر روز دیگه ای توی این مدت تنها وارد خونه شد 

کلید رو روی جا کفشی گذاشت و همونطور که خم میشد تا بند کفش های نسبتا قدیمیش رو باز کنه چراغ ها رو روشن کرد .

نفس عمیقی کشید و با حس بوی قهوه ای که همیشه اون توی خونش پر میکرد ، پوزخندی زد .

حالا دیگه داره توهم عطرش رو هم میزنه 

قدم هاش رو سمت اشپزخونه کشید ولی با دیدن دسته گل لیلیوم تازه و جدیدی توی گلدون روی اپن خشکش زد .

همیشه اون بود که برای گلدون روی میز لیلیوم  میاورد ، اگر به خودش بود مثل همه این روزها گلدون رو خالی نگه میداشت .

نمیخواست باور کنه ... در حقیقت اصلا باور کردنی نبود 

روزی که اون خونشون رو ترک کرد و گفت نمیتونه با خودش کنار بیاد رو به یاد داره 

اون ترکش کرد تا بتونه خودش رو پیدا کنه ، خودش رو نجات بده ، خودش رو رها کنه 

و بعد برگرده و همه چیز رو بهتر از قبل کنه 

یعنی حالا برگشته بود ؟ 

مطمئن نبود ، تا اون رو نمیدید مطمئن نمیشد ... 

سمت اتاق ته راهرو دوید 

دستگیره در رو کشید و بر خلاف چیزی که مثل همیشه میدید  ...

اون اونجا نشسته بود .

پنجره بالکن رو باز کرده بود ، موزیک بیکلام مورد علاقه اش رو پخش میکرد و همونطور که لیوان قهوه رو توی دست داشت با تاج گل روی سرش و مداد توی دست هاش بازی میکرد . 

اشک توی چشم هاش حلقه زد .

اون به قولش عمل کرده بود و برگشته بود .

و حالا قرار بود همه چیز بهتر بشه 

 • نظرات [ ۲ ]
  • Kim UnSoo
  • سه شنبه ۲۴ اسفند ۰۰

  35-اعتماد

  ~

  بهم گفتی ادم قابل اعتمادی نیستم 

  ولی حقیقتا نه تو احتیاج داری به من اعتماد کنی 

  نه من به اعتماد تو نیاز دارم 

  چون برعکس چیزی که به نظر میاد ؛ ما هیچ نسبتی باهم نداریم .

  درسته

  من قابل اعتماد نیستم چون ازت متنفرم و فقط دنبال سواستفاده کردنم

  و این ها همه نتیجه کارهایی که خودت باهام کردی :)

  ~

 • نظرات [ ۲ ]
  • Kim UnSoo
  • شنبه ۱۴ اسفند ۰۰

  32- من مقصر همه چیزم ...

   

  اجازه دادم فکر کنید

  من مقصر همه چیزم 

  فقط چون برای اثبات بی گناهی خودم 

  پیش از حد خسته بودم 

  و البته که شما هیچوقت حقیقت رو نمی پذیرفتید.

   

 • نظرات [ ۴ ]
  • Kim UnSoo
  • شنبه ۳۰ بهمن ۰۰

  27-من رو نمیبخشی

   

  با همه تلاش هامون ،هیچوقت  نتونستیم مانع عشقی که بین قلب هامون جاری شده بود بشیم .

  پس  تو من رو کشتی تا رها بشی  ... 

  اما میبخشمت 

  من میبخشمت برای کشتنم ، چون تو فقط عاشقم بودی ...

  ولی تو انگار من رو نخواهی بخشید 

  چون اجازه دادم من رو از بین ببری ، و بعد رهات کردم ... 

  من رو نمیبخشی ، چون عاشقت بودم .

   

   

 • نظرات [ ۳ ]
  • Kim UnSoo
  • جمعه ۲۲ بهمن ۰۰

  26-من احمقم

   

  من احمقم .

  احمق ترین ادم روی این کره خاکی 

  احمقم چون میدونستم اون تنها کاری بود میشد کرد ولی از انجام دادنش پشیمونم .

  احمقم چون انجامش دادم .

  خودم رو ، عشقم به تو رو کشتم ؛ چون فقط اونجوری میشد زنده موند. 

  و احمقم که از این زنده موندن پشیمونم .

  من احمقم عزیزم 

  احمقم چون عاشق تو شدم .

  و احمقم که ترکت کردم ، چون نمیخواستم اسیب ببینم.

  و اره ... دیگه اسیب ندیدم ...

  اما میدونی چیه ؟

  احمقم چون هنوزیک لحظه با تو بودن و اسیب دیدن رو ترجیح میدم به همه این روزها

  من احمقم ")

   

 • نظرات [ ۱ ]
  • Kim UnSoo
  • چهارشنبه ۲۰ بهمن ۰۰

  10- دنیای ادم بزرگ ها :"

   

  به دنیای بی رحم ادم بزرگ ها خوش اومدی جین کوچولو ... 

  اینجا هر چقدر درد بیشتر باشه ، تو کمتر گریه میکنی 

  هر چقدر ناراحت باشی ، بیشتر میخندی 

  اینجا ادم ها بغض هاشون رو با یک پلک 

  مشکلات شون رو با یک نفس عمیق 

  و عشق و محبت شون به دیگران رو با یک کلمه ؛ از بین می برن .

  ولی تو مجبور نیستی مثل اون ها باشی ... 

  بهم قول بده که برای چیزهای از دست رفتت سوگواری میکنی 

  برای دردهات اشک میریزی و بغض هات رو با خنده پنهان نمیکنی 

  کاش هیچوقت بزرگ نمی شدی عزیزم ... 

  این دنیای تاریک واسه جین کوچولوی من زیادی تلخه ... 

   

  kim un-soo  , an unwritten fanfic 

 • نظرات [ ۷ ]
  • Kim UnSoo
  • دوشنبه ۱ آذر ۰۰
  as free as the PURPLE
  as calm as the GREEN