مهم نیست چقدر تلاش کنم 

مهم نیست چقدر خودم رو گول بزنم و چشم هام رو ببندم 

دیگه هیچوقت خوب نمیشم .

اجازه میدم تاریکی من رو توی خودش حل کنه چون دیگه توانایی جنگیدن رو ندارم .

این بار زمین خوردم 

و دیگه قرار نیست روی پاهام بلند شم 

مطمئنم.

فقط این بار 

به خودم اجازه میدم اونطور که باید پیش بره؛

دردناک.

 

 

بازگشت شما به دوره مزخرف اونسو ، افسرده ترین ادم دنیا تبریک میگم :)

یه چندوقت اینجوری میمونم ... شاید بعدا یه راه حلی پیدا کردم ؛ به هرحال کار همیشمه "}