فقط دلم یه روزی رو میخواد که توش مجبور نباشم به چیزی فکر کنم ...

کاری رو انجام بدم یا به چیزی اهمیت بدم .

دلم میخواد دست خودم رو بگیرم ... برم یه جای دور و دیگه هیچوقت برنگردم .

دلم خودم رو میخواد و خواسته هام و داشته هام 

دلم واسه خودم تنگ شده .

دلم واسه فقط اونسو بودن تنگ شده :)

خستم 

خودم رو لا به لای همه چیز گم کردم 

و الان فقط خیلی خستم 

کاش میشد راحت درستشون کرد ">